Formule di cortesia lettera formale

Formule di cortesia lettera formale

[LETTERA]

Formule di cortesia lettera formale, source : https://www.philpoteducation.com/pluginfile.php/1428/mod_book/chapter/1485/14.1.2a.jpg